Årsmöte i Bjursås den 31 maj 2019, anmälan stängd

KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÅRSMÖTE 2019Dethleffs club of Sweden kallar till ordinarie årsmöte fredagen den 31 maj 2019.
Platsen är på Bjursås skidanläggning, Bjursås Dalarna.
Program för klubbens årsmöte 2019 på Bjursås skidanläggning/camping i Dalarna. www.bjursas.com

Golf: torsdagen den 30 maj på Dalsjö Golf Falun /Borlänge www.dalsjogolf.se... kontaktperson Urban Linuzon.

Boule: torsdagen den 30 maj. Kontaktpersoner Berndt Andersson, Thomas Carlsson

Årsmöte: start klockan 13:00 fredagen den 31 maj på Dössbergets Värdshus, vi kommer att åka buss dit och tillbaks (en buss två gånger). Mötet beräknas till 1,5 tim

Middag: klockan 19:00 fredagen den 31 maj på Dössbergets Värdshus (buffé) öl och vin finns att beställa i restaurangen, även till middagen kommer vi att åka buss fram och tillbaks (en buss två gånger). Efter middagen blir det dragning av under middagen sålda lotter samt även prisutdelning till våra golf-och boulemästare. www.dossberget.se

Utflykt: klockan 10:00 lördagen den 1 juni åker vi med två bussar till Falu koppargruva (museum) och där vi får en guidad tur på museet samt historiska byggnader. Vi räknar med att vara tillbaks på campingen ca 14:30. Vid gruvan finns trivsamma kaféer och restauranger. På kvällen om vädret tillåter dukar vi lååångbord mellan bilarna. www.falugruva.se

Kostnad: allt detta kostar 300:-/person och betalas kontant på plats eller med swish till nummer 1234212486. Vid ankomst får varje husbil en ”välkomstpåse” med information om mötesdagarna samt förslag om sevärdheter i närområdet.
Var och en betalar sin campingavgift och som är 195:-/natt inklusive el.
Klubben har förbokat platser (29 maj-2 juni) men du checkar in i vanlig ordning vid ankomst.
Anmälan till golf, boule samt årsmöte gör du på klubbens hemsida under kalender.

Den som vill ha tillgång till möteshandlingar före mötet kan ta kontakt med Ulla Wennbeck efter den 15 maj.
Anmälan till årsmötet vill vi ha senast den 10 maj 2019

Varmt välkomna önskar
StyrelsenFörslag till dagordning för årsmötesförhandlingarna 2017

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av föredragningslista.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
5. Val av två rösträknare.
6. Fråga om mötet utlyst på rätt sätt.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse, vinst- och förlustberäkning samt balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av:
a) Inträdes- och årsavgift för kommande verksamhetsår.
b) Verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande år.
11. Val av:
- Föreningens ordförande för en tid av ett år.
- Tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
- Två suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år.
- En revisor jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
- Tre ledamöter i valberedningen. En ledamot för en tid av två år och två ledamöter för en tid av ett år av vilka en ska utses som sammankallande.
- Beslut om val av ombud till DCS-möten (och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
12. Ärenden som av styrelsen har hänskjutits till årsmötet.
13. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.
14. Val av funktionärer.
15. Medlemssituationen.
16. Övrigt.
17.Årsmötet avslutas.

Bjursas
Kategori
PlatsBjursås
Ort
När31 maj
Anmälningar
 • Berit och Ingemar Holmsten (788)
  Berit och Ingemar Holmsten (788)
 • Per o Anne-Marie Hellgren (1310)
  Per o Anne-Marie Hellgren (1310)
 • Thomas Granbom (1811)
  Thomas Granbom (1811)
 • Ulla Wennbeck (301)
  Ulla Wennbeck (301)
 • Sören Svedin (1640)
  Sören Svedin (1640)
 • urban linuzon (636)
  urban linuzon (636)
 • Bror Gustafsson (1076)
  Bror Gustafsson (1076)
 • carin gustafsson (691)
  carin gustafsson (691)
 • Ulla o Hans Nilsson (1152)
  Ulla o Hans Nilsson (1152)
 • Roger Bengtsson (1988)
  Roger Bengtsson (1988)
 • Jan Skytt (1567)
  Jan Skytt (1567)
 • Benny Andersson (1540)
  Benny Andersson (1540)
 • Roy Silverby (1868)
  Roy Silverby (1868)
 • Thomas Carlsson (1248)
  Thomas Carlsson (1248)
 • Lars Borg (872)
  Lars Borg (872)
 • Ingemar Olsson (416)
  Ingemar Olsson (416)
 • Agneta o Arne Hultgren (981)
  Agneta o Arne Hultgren (981)
 • Håkan Jörger (1173)
  Håkan Jörger (1173)
 • Ingemar Jeppsson (1544)
  Ingemar Jeppsson (1544)
 • Roland o Lisebeth Hugg (1354)
  Roland o Lisebeth Hugg (1354)
 • Birgitta och Sune Kidblad (180)
  Birgitta och Sune Kidblad (180)
 • Per-Ivan Mobäck (1880)
  Per-Ivan Mobäck (1880)
 • Anita Norling (2101)
  Anita Norling (2101)
 • Morten Bilgrav (1647)
  Morten Bilgrav (1647)
 • Berndt Andersson (661)
  Berndt Andersson (661)
 • Arne Peterson c/o Larsson (1981)
  Arne Peterson c/o Larsson (1981)
 • Dag Ramberg (1129)
  Dag Ramberg (1129)
 • Jan o Siv Dubois (1689)
  Jan o Siv Dubois (1689)
 • Rolf Lindohf (1900)
  Rolf Lindohf (1900)
 • Bengt Karlsson (1821)
  Bengt Karlsson (1821)
 • Göran o Ingmarie Stolpe (1669)
  Göran o Ingmarie Stolpe (1669)
 • Mats Skeppstedt (1117)
  Mats Skeppstedt (1117)
 • Yvonne Arbringer (1838)
  Yvonne Arbringer (1838)
 • Anita o Lasse Andersson (409)
  Anita o Lasse Andersson (409)
 • Knut o Viviann Svedjetun (1420)
  Knut o Viviann Svedjetun (1420)
 • Monica o Olle Kristiansson (1081)
  Monica o Olle Kristiansson (1081)
 • Harry  Birgitta Liljeholm (158)
  Harry Birgitta Liljeholm (158)
 • Sten Fahlcrantz (2060)
  Sten Fahlcrantz (2060)
 • Lena o Bengt-Göran Ek (1492)
  Lena o Bengt-Göran Ek (1492)
 • Haris Billeskalns (197)
  Haris Billeskalns (197)
 • Anders Hallgren (1904)
  Anders Hallgren (1904)
 • Britta Carlsson (2068)
  Britta Carlsson (2068)
 • Christer Örtemyr (2124)
  Christer Örtemyr (2124)
 • Leif Paulsson (2158)
  Leif Paulsson (2158)
 • Hans Thelin (1197)
  Hans Thelin (1197)
 • Fred Möller (2071)
  Fred Möller (2071)
 • Sven-Olof Laggar (1947)
  Sven-Olof Laggar (1947)
 • Ulla och Håkan Berglund
  Ulla och Håkan Berglund
 • Gradèus
  Gradèus
49 anmälningar