Ingemar Holmsten

Ordförande/hemsidan
Skicka e-post

Bror Gustafsson

Vice ordförande/Teknikansvarig
Skicka e-post

Ulla Wennbeck

sekreterare
Skicka e-post

Urban Linuzon

Ekonomiansvarig
Skicka e-post

Berndt Andersson

Ledamot/ Biträdande Medlemregister
Skicka e-post

Thomas Carlsson

Medlemssekreterare
Skicka e-post

Medlemsregister
Vill du göra ändringar eller kompletteringar i medlemsregistret vänder du dig till Thomas

Lasse Gustafsson

Ledamot
Skicka e-post

Göran Stolpe

Suppleant
Skicka e-post

Benny Andersson

Suppleant
Skicka e-post

Ann.Margret Lövling

Sammankallande
Valberedningen
Skicka e-post