Efterlysning

20190506 BG
Riksförbundet Mobil Fritid, RMF är en intresse organisation där 9 husvagns /husbilsklubbar är medlemmar som arbetar med att göra livet enklare för brukarna. Klubbarna finns på redovisade på RMF s hemsida mobilfritid.se
RMF behöver kandidater till styrelsen på kommande årsmöte som hålls på Elmia mässan 6/9-2019 kl 10:00
RMF lyckades inte med att få till en valberedning , därför vill dom ha in namn på tänkta ledamöter som kan gå in i styrelsen. Deltagande klubbar föreslår kandidater från det egna ledet. Där efter får årsmötet välja in rätt antal ledamöter.
Styrelse arbetet består i huvudsak av traditionellt styrelse arbete i föreningslivet.
Men RMF s samarbetar med Transportstyrelsen, Trafikutskottet, Konsumentverket, Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner Landsting och Husbils destination Sverige.
Arbetet består i att vi svara på remisser från myndigheterna samt att vi skickar i ett antal skrivelser ang vikter skatter och ställplatser m.m.
Så den som är lite tekniskt intresserad samt tycker camping livet är fantastiskt har här en möjlighet att vara med och påverka utvecklingen