Hoppa direkt till innehåll

Planering inför 2023

2022 lider mot sitt slut vad avser träffar och resor i Dethleffsklubben.
Styrelsen kommer vid nästkommande styrelsemöte 15 september att påbörja planeringen av träffar och resor 2023.
Klubbens verksamhet bygger på alla medlemmars engagemang vad gäller att arrangera träffar och resor. Med denna blänkare vill vi att enskilda medlemmar inkommer med förslag på resor och/eller träffar som Ni kan tänkas vilja arrangera 2023. Gå gärna ihop med någon/några andra medlemmar och hjälps åt. Hjälp finns även att få från oss i styrelsen med tips och råd samt klargörande vilken ekonomisk ersättning som utgår.
Inkom senast 10 september, till sekr Benny Andersson, mailadress be.wi.andersson@gmail.com med förslag på träff eller resa som Ni kan tänkas arrangera 2023 samt vilken tid på året Ni vill genomföra det.
Med vänlig hälsning!!
Styrelsen