Hoppa direkt till innehåll

Valberedningens förslag till styrelse 2024

Valberedningens förslag till Dethleffs Club of Sweden årsstämma 2024-05-25, Ånnaboda Camping

Ordförande för en tid av 1 år Bengt Möller, nyval, medlem 1477

Ledamot för en tid av 2 år Bror Gustavsson, omval, medlem 1076
Ledamot för en tid av 2 år Margareta Möller, omval, medlem 1477
Ledamot för en tid av 2 år Leif Paulsson, nyval, medlem xxx, tidigare suppleant
Ledamot för en tid av 1 år Kenneth Svärd, nyval, medlem xxx
Tidigare invalda i styrelsen med 1 år kvar av mandattiden:
Urban Linuzon, medlem 636
Thomas Carlsson, medlem 1248.
Två suppleanter för 2 respektive 1 år:
Suppleant för en tid av 1 år Lasse Gustafsson, omval, medlem 691.
Suppleant för en tid av 2 år Morten Bilgrav, nyval, medlem 1647.
Revisor och revisorssuppleant:
Heines Windahl, revisor för en tid av 1 år, omval, medlem 2640
Tryggve Bringhammar, revisorssuppleant för en tid av 1 år, omval, medlem 398

Valberedning:

NAMN (sammankallande) för en tid av 2 år, nyval, medlem
NAMN för en tid av 2 år, nyval, medlem
NAMN för en tid av 1 år, nyval, medlem
DCS-ombud:
Föreslås att klubbens ordförande utses att vara DCS-ombud