im07
Vinterförvaring av husbilen

Alla har inte tillgång till garage för vinterförvaring av husbilen. Kommer du att ha bilen stående utomhus, med eller utan tak, får du här några tips om hur du undviker frys- och fuktskador under vintern.

Här är en checklista på vinteröversynen:

 
 1. Töm färskvattentanken
 2. Töm gråvattentanken
 3. Töm varmvattenberedaren (öppna ventilen)
 4. Töm toatanken
 5. Ta ur säkringen för vattenpumpen (sitter oftast längst till höger i elblocket)
 6. Öppna alla vattenkranar och ställ dem i mittenläget så både kall- och varmvatten är öppet
 7. Häll spolarvätska i alla avlopp i diskho, handfat, och dusch för att frostskydda vattenlåsen
 8. Låt duschslangen ligga på golvet så allt vatten rinner ur slangen
 9. Spola några gånger i toaletten för att tömma ev kvarvarande vatten
 10. Bryt all elström i elblocket (läge Off eller Aus) under förarstolen
 11. Använd gärna en eller flera torrbollar som absorberar fukt (fukt är den värsta fienden)
 12. Låt ventiler vara öppna
 13. Ställ upp kylskåpsdörr och frys med en tidning
 14. Töm bilen på allt ätbart för att inte locka till möss och skadedjur
 15. Ta hem sängkläder och andra lösa textiler
 16. Om du tänker ställa av bilen, se till att du har s k garageförsäkring eller avställningsförsäkring
Under vinterförvaringen bör du med några veckors mellanrum slå på elströmmen i elblocket och ansluta elkabeln för att underhållsladda batterierna något dygn. Koppla sedan bort elkabeln och bryt elströmmen i elblocket. Använd gärna ett husbilstäcke om du inte står under tak, borsta av snö från taket.