Hoppa direkt till innehåll
altbild

Styrelse och övriga förtroendevalda

Från vänster: Annica Skeppstedt, Bror Gustafsson, Benny Andersson, Margareta Möller, Ingemar Holmsten, Lasse Gustavsson, Leif Paulsson, Urban Linuzon, Thomas Carlsson. Foto: Jan Skytt

Styrelse, revisorer och valberedning 2022

Ingemar Holmsten - ordförande
Bror Gustafsson - vice ordförande
Benny Andersson - sekreterare
Urban Linuzon - ekonomiansvarig
Margareta Möller - ledamot, träffar
Thomas Carlsson - medlemssekreterare
Annica Skeppstedt - ledamot, ass medlemssekreterare
Lasse Gustavsson - suppleant
Leif Paulsson - suppleant
Revisorer - Heinez Windahl, Tryggve Bringhammar suppleant
Valberedning - Jan Skytt, sammankallande, Eilsabeth Lunneryd, Bengt Möller