Hoppa direkt till innehåll
altbild

Styrelse och övriga förtroendevalda

Från vänster: Bror Gustafsson, Urban Linuzon, Leif Paulsson, Margareta Möller, Thomas Karlsson, Morten Bilgrav, Lasse Gustavsson, Bengt Möller, Kenneth Svärd
Styrelse, revisorer och valberedning 2024
Bengt Möller - ordförande, Hemsidan
Bror Gustafsson - vice ordförande
Leif Paulsson - sekreterare
Urban Linuzon - ekonomiansvarig
Margareta Möller - ledamot, träffar
Thomas Carlsson - medlemssekreterare
Kenneth Svärd - ledamot,
Lasse Gustavsson - suppleant
Morten Bilgrav- suppleant
Revisorer - Heinez Windahl, Tryggve Bringhammar suppleant
Valberedning - Krister Jönsson, Övriga vakanta