Hoppa direkt till innehåll
altbild

Styrelse och övriga förtroendevalda

Från vänster: Thomas Carlsson, Urban Linusson, Berndt Andersson, Lasse Gustavsson, Ingemar Holmsten, Benny Andersson, Annica Skeppstedt, Margareta Möller, Bror Gustafsson. Klicka för att förstora bilden.
Styrelse, revisorer och valberedning 2022
Ingemar Holmsten - ordförande
Bror Gustafsson - vice ordförande
Benny Andersson - sekreterare
Urban Linuzon - ekonomiansvarig
Margareta Möller - ledamot
Thomas Carlsson - medlemssekreterare
Berndt Andersson - ledamot
Annica Skeppstedt- suppleant
Lasse Gustavsson - suppleant
Revisorer - Heinez Windahl,, Tryggve Bringhammar suppleant
Valberedning - Jan Skytt, sammankallande, Lisbeth Hugg, Bengt Möller (adjunerad)