img_22

Carina Ekroos och Håkan Söderman (2262) 2262

Norra_Berget
På hantverksmuseet på norra berget i Sundsvall finns fantasidjuret Skvadern (Tetrao lepus pseudo-hybridus rarissimus L.). Skvadern sägs ha en hare som mor och en tjäder som far. Det finns t o m en text som berättar att Håkan Dahlmark sköt Skvadern 1874 i Lunde skog, att Halvar Frisendahl målade Skvadern 1907, att C E Hammarberg beställde Skvadern hos Granberg och att Rudolf Granberg stoppade upp Skvadern 1918.
Och då måste det ju vara sant, eller vad tror du?
0 Kommentarer
#inlineditbutton