profile_cover
28a9df26-62be-49ba-a84f-71f3fdd932ba
Carina Ekroos och Håkan Söderman (2262) 2262
Mellan Sörsjön och Fulunäset finns en rastplats invid Fuluälven. Fulan eller Fuluälven och Görälven rinner samman vid Fulunäs som är ett hundratal meter söder om platsen och bildar där Västerdalälven.
Läs mer om vårt intryck av Rastplats Rundväg Fulunäset.
0 Kommentarer