profile_cover
Screenshot_2019-10-30__13_48
Ingemar Holmsten (788) 788

ELMIA 2017

2017-09-14
cid_7F1738DB-DDA7-47E0-BD0E-CBDF789C750Alan
ELMIA 2017 kan vi lägga till handlingarna, ca 90 personer deltog på VIP-träffen och där vi fick både information och lite att äta och dricka, bla informerades det att planer finns för en internationell träff i ISNY 2019.
cid_C32ADD52-DB36-432C-942B-BB9EA1343563lan
Jag vill samtidigt framföra ett stort tack till alla som hjälpte till i klubbens monter, ingen nämnd och ingen glömd.
Monterarbetet resulterade i ca 20 nya medlemmar och som jag här hälsar välkomna till Dethleffsklubben.
cid_AF67953B-10AB-4190-BB37-A44D053B7ED5lan
Styrelsen passade också att hålla ett styrelsemöte (mer information om mötet kommer under klubbinformation)
cid_9056D100-013E-4E86-8636-261AA43468E5lan
cid_95DA36BE-1EF3-4D10-B12F-F2B2BFFAECE5lan
cid_B943D1F6-2D7C-43C8-B8D4-6324256DD2A0lan
cid_BF4F1C4A-546F-4B67-9339-37185DEC265Elan
Foto Sören Svedin
Ingemar Holmsten/ordförande
0 Kommentarer
Webblog
#inlineditbutton