Hoppa direkt till innehåll
weblog

Webblog

Så kom vi då till den sista service stationen för utlandsresan – Thule Group i Menen i Belgien. Den främsta anledningen till detta servicebesök var att husbilen inte hade levererats med en tillsammans med markismotorn parad fjärrkontroll.
Vi möttes i Menen av 2 stycken mycket motiverade anställda som vid varje arbetspass fick genomgå en temperaturkontroll innan arbetspasset fick påbörjas.
Väl genomgången detta nålsöga så skulle justeringarna påbörjas. Franky som endast pratade franska skulle genomföra kontrollerna och justeringarna. Han upptäckte omgående att det var han som kontrollerat markisen för knappt 5 år sedan.
Nåväl, arbetet genomfördes professionellt med gränslägesinställningar, justeringar för att förhindra att markisen drogs in snett och lämnade glipor fram eller bak. Markisarmarnas inställningar och glidskydd tillsammans med markisens inrullningslutning justerades/kontrollerades. Allt blev insmort och kontrollerat.
En smärre skada blev åtgärdad. Hönsatrappan blev åter benämnd Thule då ny dekal monterades.
Denna fantastiska service ingick i Thules åtagande utan kostnad.
Efter våra serviceåtgärder stod en Cartago på tur att få samma åtgärder genomförda efter ett markismotorhaveri. Ingen, förutom serviceteamet i Menen klarar av hopparningar av motor med ny/gammal fjärrkontroll.
I servicebesöket ingick en för undertecknad genomgång av vilka åtgärder som måste genomföras och hur och var dessa ska utföras för att säkerställa en optimal funktion av den elmanövererade markisen på vår husbil! Således en fantastisk service anda från Thule Group i Menen!
Efter detta går färden vidare mot Papenburg och Meyer Warft nära Oldenburg i Tyskland för ett besök på ett varv som tillverkar kryssningsfartyg i megaklass vilka förs ut i Nordsjön via floden Ems.
Mvh 1477